Kunskapens Väktare

Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia. Kunskapens väktare skall till varje buds stående medel bekämpa Okunskapen.

Vi sitt inträde i arbetsgruppen svär varje kunskapsväktare eden. Om du trycker på respektive persons namn i beskrivningarna får du se en film på när de svor eden.

“Jag, [namn] svär mitt liv och min ära, (tills jag inte längre känner för det,) åt Kunskapens Väktare. (Så länge som jag känner ett engagemang) skall jag utan gnälla göra allt i min makt för att på ett objektivt sätt låta medlemmar lära sig om skeenden, personer och annat av vikt för Sverokhistorien. Jag kommer aldrig att tolerera att Okunskapens dimma beslöjar det viktiga och det som är värt att bevara. Jag accepterar med vördnad titel som Väktare av Kunskap, axlar denna mantel, (som jag vet att jag aldrig kommer att få i fysisk form) och börjar härmed mitt arbete som en av de många i en lång linje av Väktare.

Med medlemmarna, för Sverok: Kunskapens Väktare!”

Om du är intresserad av att ta på dig rollen som en Väktare är det bara att du skickar ett mail eller en brevduva till tjarls.metzmaa@sverok.se så kommer han att hjälpa dig.

Nuvarande Väktare av Kunskap

Caroline Wallén

Väktare sedan 2019
Valspråk: Då som nu för alltid

Tjarls Metzmaa

Väktare sedan 2017
Valspråk: För dået i nuet

Gustav Åhs

Väktare sen 2017
Valspråk: Ju förr, desto bättre

Tidigare Väktare av Kunskap

Jennifer Hamrer

Väktare 2017 – 2018
Valspråk: Vi ser dåtiden i framtiden