Första utställningen nu öppen för besökare! Sverokpodden!

Vi i Kunskapens Väktare kan nu med glädje meddela att den första officiella utställningen har öppnat och det är Sverokpodden. Utställningen hittar du under utställningar eller på denna direktlänk.

Sverokpodden startades på initiativ av Cecilia Hällstrand under hennes tid i förbundsstyrelsen. Idén kom som en av många i ett långt arbete att försöka öppna upp och tillgängliggöra information om förbundet. Ett annat exempel som kom till under samma tidsperiod var att ett medlemsbrev började skickas till alla medlemmar, till skillnad från förbundsbrevet som bara hade kommit till förtroendevalda. Det var även här som onsdagsuppdateringarna började skrivas.

Med från start var också Tjarls Metzmaa som lämpligt nog hade börjat intressera sig för poddande privat och därmed var hyffsat igång på det tekniska. Rollfördelningen blev då att Cecilia skulle förbereda och leda avsnitten medan Tjarls stod teknik och för initierad kunskap i egenskap av förbundssekreterare.

Mot slutet av 2017 så upphörde plötsligt utgivningen av nya avsnitt efter att både Tjarls och Cecilia hade mycket annat att fokusera på såväl privat som i de förtroendevalda rollerna. Det var länge osäkert om den skulle komma tillbaka alls då det verkade saknas intresse att driva den från alla håll. Frågan gick till Anna Erlandsson och Alexandra Hjortswang som blivit ny förbundsordförande respektive förbundssekreterare, men de kände inte att de kunde ta på sig det arbetet samtidigt som de skulle lära sig sina nya roller.

I början på 2018 så beslutades det emellertid att podden skulle fortsätta under Tjarls ledning och att formatet skulle göras om. De båda arvoderade tyckte att det lät som en bra idé att de kunde dyka upp en gång varannan månad och prata om den senaste tiden och i övrigt inte ha några åtaganden. Det första avsnittet i denna nya tappning släpptes i mars 2018.